Werkgroep Vieren

De werkgroep Vieren heeft tot taak de gang van zaken rond de kerkdiensten in de wijkgemeente Goede Bron te coördineren en, waar mogelijk en nodig, inhoudelijk vorm te geven. Dit gebeurt in goed overleg met de verantwoordelijke wijkkerkenraad.
Lees meer 

Activiteitencommissie

Bijna 10 jaar heeft de wijkgemeente Goede Bron een platformstructuur op basis van leeftijden gehad. Binnen deze platformen werden mooie activiteiten georganiseerd. De organisatie van activiteiten gemeentebreed is nu ondergebracht bij de activiteitencommissie. 
Lees meer 

Werkgroep Jeugd

De werkgroep jeugd organiseert allerlei activiteiten voor zowel kinderen van de basisschool als jongeren die op de middelbare school zitten. Voor beide groepen hebben we activiteiten die eens per maand plaats vinden, maar ook activiteiten die we eens per jaar doen. Deze doen we vaak samen met andere kerken.
 
Lees meer 

Werkgroep (Ouderen)pastoraat

De wijkgemeente Goede Bron heeft een grote groep vrijwillige medewerkers ingedeeld in wijken onder coördinatie van de pastoraatsouderlingen. Zij zijn de ogen en de oren in de wijk. Ook de pastores hebben hun eigen verdeling gemaakt per gebied. 


 
Lees meer 

Stuurgroep oecumene de Bron

Kerkgebouw de Bron is een gezamenlijk gebouw van de r.k. parochie en de protestantse wijkgemeente. Vanaf de ingebruikneming in 1972 zijn er oecumenische vieringen en andere gezamenlijke activiteiten. De Stuurgroep oecumene is het overlegorgaan van de parochiekern H.Geest en onze wijkgemeente Goede Bron.
Lees meer 

Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie heeft als taak om alle communicatie middelen op elkaar af te stemmen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de kerkenraad over communicatie van de wijkgemeente Goede Bron.
 
Lees meer