Vieringen

In de vieringen beleven we samen ons geloof en laten het groeien in ontmoeting met God en met elkaar. We stellen ons open voor de beleving van de ander en gebruiken verschillende vormen en (lied)stijlen vanuit een gezamenlijk liturgische basis. Zie hiervoor de pagina Vieringen. 

Pastoraal gesprek

Pastoraat in de Goede Bron vindt plaats op verschillende manieren.
Er zijn pastores die benaderd kunnen worden voor een gesprek over levensvragen. Daarnaast hebben we ouderlingen voor het pastoraat en bezoekmedewerkers in de verschillende wijken. Zij zijn de oren en ogen van de wijk. 
Lees meer 

Kerkapp

Wijkgemeente Goede Bron maakt gebruik van een Kerkapp. Met de kerkapp kunnen 'Goede Bronners' snel met elkaar communiceren, afspraken maken en elkaar snel vinden. Ook zijn er verschillende groepen waar u deel van kunt uitmaken en reacties geven. Bovendien kunt u uw collegebijdragen doen via de app. Wilt u meer weten of toegang tot de kerkapp? Stuur een mail naar kerkapp@goedebron.nl.
 
Lees meer 

Diaconie: Omzien naar elkaar

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. Ook binnen de Nederlandse samenleving zijn er mensen die moeite hebben om een menswaardig bestaan op te bouwen. De diaconie organiseert hulp aan mensen die op de een of andere manier in de knel zitten, zowel binnen de eigen kerkelijke gemeente als daarbuiten. 
 
Lees meer 

Zorg voor de ander (ZWO)

De activiteiten van Zending Wrelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) zijn voornamelijk internationaal gericht. Er wordt geld ingezameld en mensen worden bewust gemaakt van nood elders in de wereld. De projecten sluiten vaak aan bij de activiteiten van Kerk in Actie.
Lees meer 

In gesprek met elkaar

De wijkgemeente Goede Bron kent enkele (al langer lopende) gespreksgroepen. Daarnaast zijn er leerhuizen, voorbereidingen van vieringen en andere incidentele bijeenkomsten en is er regelmatig een Emmaüswandeling.
Lees meer 

Handen uit de mouwen

Braderie Goede Bron heeft als doel doel het organiseren van activiteiten en evenementen om met veel gemeenteleden samen geld in te zamelen voor verschillende maatschappelijke doelen en wijkgemeente Goede Bron.
Lees meer 

Mediteren in oecumenische meditatiegroep

Mediteren, voor even alles wat je bezighoudt achter je laten. Tijd nemen om stil te zijn en je verbonden te weten. Een levenslange oefening. Wekelijks samen met anderen mediteren geeft steun om deze dagelijkse discipline vol te houden. Wil je kennis maken met deze gebedsvorm? Dan ben je van harte welkom.
Lees meer 

Uw kind of uzelf laten dopen

U wilt uw kind of uzelf laten dopen. Aan de doopdienst gaan doorgaans twee à drie voorbereidingsbijeenkomsten vooraf. Op de voorbereidingsavonden komt in de eerste plaats de motivatie aan de orde. Waarom wil je laten dopen? Wat is voor jezelf belangrijk bij de doop? Aansluitend zal worden ingegaan op de betekenis van de doop.
Lees meer 

Trouwen in de kerk

‘De kerkelijke inzegening van ons huwelijk vindt plaats …’. Een enkele regel, zomaar van een willekeurige trouwkaart gehaald. Net zoals de andere onderdelen van de trouwdag, gaat ook aan de kerkelijke inzegening van een huwelijk de nodige voorbereiding vooraf.
 
Lees meer 

Afscheid nemen van een dierbare overledene

U moet afscheid nemen van een dierbare? Ook op dit droevige scharnierpunt in het leven kan de kerk een rol vervullen. Het is in onze gemeente mogelijk, voorafgaande aan de begrafenis of crematie van een gemeentelid, vanuit de kerk een afscheidsdienst te houden. 
 
Lees meer