Welkom bij onze vieringen

Welkom bij onze vieringen in De Bron, de Goede Herderkerk of gebouw Driehoorne. In de vieringen beleven we samen ons geloof en laten het groeien in ontmoeting met God en met elkaar. We stellen ons open voor de beleving van de ander en gebruiken verschillende vormen en (lied)stijlen vanuit een gezamenlijk liturgische basis. 
 

Oecumenische viering de Bron 19 september 10.00 uur


Voorgangers ds. Herma Kamphuis en pastor Ruud Visser
De Vredeszondag is een goede gelegenheid om samen met de katholieke parochie stil te staan bij wat ons bindt. Het thema voor deze viering is ‘Wat doe jij in vredesnaam?`

Viering in de Goede Herderkerk 10.00 uur

Voorganger ds. Rinze Nieuwenhuis
Deze zondag is de jaarlijkse vredeszondag en dat bepaalt mede het karakter van deze dienst. Het thema van deze zondag is: Wat doe jij in vredesnaam? De vraag is tweeledig op te vatten. Enerzijds met de nadruk op doe; en dan klinkt de vraag: wat doe je eigenlijk? Anderzijds met de nadruk op in vredesnaam; en dan klinkt de vraag: wat doe je in naam van de vrede? Het is een heel directe vraag die op ons afkomt, waarop we voor onszelf een antwoord moeten proberen te vinden.

Viering in Driehoorne 19 september 19.00 uur

Wat doe jij in vredesnaam? Dat is het thema van deze dienst. Het is hetzelfde thema als de ochtendviering. Vrede is onder meer heelheid in verbondenheid. Maar hoe bereiken, hoe zorgen we voor vrede? Wachten we af, nemen we zelf actie? U ook, die deze avond van plan bent naar Driehoorne te komen. Op welke momenten neemt uzelf initiatieven van vrede? 
Voorganger ds. Paul van Dijk 

 

Aanmelding voor onze vieringen

Op dit moment bent u na aanmelding welkom in onze gebouwen. Zie voor aanmeldingsgegevens hieronder. 

 

Meekijken en luisteren vanuit huis

De vieringen vanuit de Bron kunt u hier vinden via YouTube.
De vieringen vanuit de Goede Herderkerk kunt u hier vinden via Kerkdienstgemist.

Alle kerkdiensten zijn ook op een later tijdstip te bekijken via bovenstaande kanalen.

Voorbede doorgeven

Wilt u een voorbede opgeven dan kunt u die opschrijven in het voorbedeboek bij de ingang van de kerkzaal. U kunt de voorbede ook doorgeven via het emailadres voorbeden@goedebron.nl. De voorbeden worden alleen verstuurd naar de voorgangers van Goede Bron. 

Collecte-bijdragen via bankoverschrijving

Als u de vieringen online volgt kunt u meedoen aan de collecten door een bijdrage over te maken naar rekening