Werkgroep Vieren

De werkgroep Vieren heeft tot taak de gang van zaken rond de kerkdiensten in de wijkgemeente Goede Bron te coördineren en, waar mogelijk en nodig, inhoudelijk vorm te geven. Dit gebeurt in goed overleg met de verantwoordelijke wijkkerkenraad.

Een bijzonder aandachtspunt van de werkgroep is het muzikale aspect van de liturgie.
Contact: 
werkgroepvieren@goedebron.nl  
terug