Werkgroep Jeugd

De werkgroep jeugd organiseert allerlei activiteiten voor zowel kinderen van de basisschool als jongeren die op de middelbare school zitten. Voor beide groepen hebben we activiteiten die eens per maand plaats vinden, maar ook activiteiten die we eens per jaar doen. Deze doen we vaak samen met andere kerken.

Voor alle activiteiten geldt dat we ze bekend maken in appgroepen. Daarnaast maken we de activiteiten bekend op facebook, de website en in de zondagsbrief.
contact:
jeugd@goedebron.nl
terug