Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie heeft als taak om alle communicatie middelen op elkaar af te stemmen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de kerkenraad over communicatie van de wijkgemeente Goede Bron.
Ze kijkt hierbij naar de behoefte aan informatie én op welke wijze die informatie het beste aankomt. Ze komt met ideeën voor verbeteringen. De introductie van Kleurrijk, de Kerkapp en de update van de website zijn de meest tastbare resultaten. Contact:
communicatie@goedebron.nl 


 
terug