Stuurgroep oecumene de Bron

Kerkgebouw de Bron is een gezamenlijk gebouw van de r.k. parochie en de protestantse wijkgemeente. Vanaf de ingebruikneming in 1972 zijn er oecumenische vieringen en andere gezamenlijke activiteiten. De Stuurgroep oecumene is het overlegorgaan van de parochiekern H. Geest en onze wijkgemeente Goede Bron.
De stuurgroep bestaat uit voorgangers en leden van beide kerken. Belangrijke taken zijn het opstellen van een jaarprogramma voor de oecumenische vieringen, het onderling afstemmen van de gang van zaken tijdens deze vieringen en het organiseren van de afzonderlijke vieringen. De stuurgroep rapporteert zowel aan het parochiebestuur als de kerkenraad.
Contact: oecumene@goedebron.nl 
terug