Overkoepelende gemeente

Wijkgemeente Goede Bron is onderdeel van de Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn - Oudshoorn/Ridderveld. Deze overkoepelende gemeente bestaat naast Goede Bron uit de wijkgemeenten Oudshoornse kerk en Sionskerk. Deze overkoepelende gemeente bestaat naast Goede Bron uit de wijkgemeenten: Oudshoornse kerk en Sionskerk

De naam Oudshoorn heeft te maken met de ontstaansgeschiedenis van de burgerlijke gemeente Alphen aan den Rijn. Deze is in 1918 ontstaan door samenvoeging van de dorpen Alphen en Oudshoorn en het buurtschap Gnephoek. Ridderveld is de naam van de nieuwbouwwijken uit de jaren 1970/1980 in het noorden van Alphen aan den Rijn.

Algemene Kerkenraad
Het bestuur van de overkoepelende kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad (AK). De wijkgemeenten vormen een administratieve eenheid met gezamenlijke én eigen verantwoordelijkheden. De algemene kerkenraad bestaat uit ambtsdragers vanuit de drie wijkgemeenten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de algemene kerkenraad via e-mail: akr@pknalphennoord.nl

Diaconie
De diaconie is een zelfstandig onderdeel van de Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn-Oudshoorn/Ridderveld maar valt bestuurlijk onder de algemene kerkenraad. Het College van diakenen (Cvd) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De wijkgemeenten Goede Bron, Oudshoornse kerk en Sionskerk hebben elk een eigen wijkdiaconie.
terug