Overzicht vieringen en activiteiten Goede Week 2023

In de Goede Week van 2 tot en met  9 april  zijn er door verschillende groepen allerlei inspirerende activiteiten voorbereid. Elkaar ontmoeten en het samen beleven is het thema, die wijkgemeente Goede Bron, deels samen met de parochiekern de Heilige Geest,  op een inspirerende manier invullen.
Lees meer 

Palmzondag 2 april Passieviering 19.00 uur

Johannes Passion  (Johann Sebastian Bach)
Op Palmzondagavond, 19.00 uur, worden er in de Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat, koren, koralen en arias gezongen uit de Johannes Passion.
Uitvoerenden:  Alphens Barok Consort.
Dirigent:   Joost van Velzen.
Organist:  Ad Hesseling.
Lector   :   Carien Ferguson.
De toegang is vrij. Wel is er aan de uitgang een collecte ter dekking van de onkosten.
Organisatie:  wijkgemeente Goede Bron, in samenwerking met de Oudshoornse kerk.