Viering met Heilig Avondmaal in De Bron op 25 september 2022

ARM-ZALIG?
Harry Mulisch zei het al zo’n vijftig jaar geleden: “Het probleem van rijk en arm is doodeenvoudig: Wie zegt dat het gecompliceerd is, heeft het over de gecompliceerdheid van zijn eigen rijkdom”.
De lezingen voor deze zondag bewegen zich in dit spanningsveld. Onheilspellend klinken de woorden van Amos (6, 1-8) tegen de uitbuiters; en Lukas’ waarschuwing tegen de rijken klinkt na in een wereld waar de Lazarussen nog steeds op onze stoep liggen (16, 19-31). Het is niet zo eenvoudig om op een goede manier om te gaan met de ongelijkheid in de wereld.

De antwoordpsalm (146) eert God als degene die “recht doet aan de verdrukten” en wijst zo een weg als het gaat om naastenliefde en “laatsten” die de “eersten” worden. Niet om het goddelijk oordeel te
relativeren, maar wel om een leven te kiezen dat aansluit bij Gods oriëntatie. In de wereld.

Ds. Piet Baane

 
terug