Lezing 28 maart "Voltooid Leven" Over leven en willen sterven

 ‘Voltooid Leven’ Over leven en willen sterven
Op dinsdagavond 28 maart 2023 vertelt Maya Walburg, algemeen geestelijk verzorger bij verpleeghuis Rietveld, in de Lichtkring over ‘Voltooid Leven’. Bij haar voorbereiding gebruikt ze het boek ‘Voltooid Leven over leven en willen sterven’ geschreven door Els van Wijngaarden.
Els van Wijngaarden sprak voor ‘Voltooid leven’ uitvoerig met ouderen die hun leven ‘voltooid’ achtten. Over herinneringen, spijt en tevreden­heid, twijfels, hoop, tragiek en dilemma’s - en over hun wens om te sterven. In dit boek stelt ze vragen die horen tot de meest elementaire van ons bestaan: wat is een goed leven, en wanneer is dat voltooid? En hoe gaan we, als individu en als samenleving, om met ouderdom en de dood? Ouderen lijden soms, hoewel ze niet terminaal of psychiatrisch ziek zijn, aan het leven, en hebben soms het gevoel dat ze domweg zitten te wachten op de dood. De oorzaken zijn uiteenlopend: soms lukt het hun niet meer om echt verbinding te maken met de personen om hen heen. Sommigen voelen zich uitgerangeerd: het leven gaat door, maar zij staan aan de zijlijn. Anderen vrezen vooral hun onafhankelijkheid te verliezen. Er zit voor hen maar één ding op: de controle terugpakken. Het zelfverkozen levenseinde als vlucht vooruit.‘ Voltooid leven’ roept vele vragen op. Wat is voltooid leven en kun je sowieso wel spreken over een voltooid leven? Hoe verhoudt onze autonomie zich met je leven uit handen geven en het bij God te laten? Denk ik wel eens na over de ouderdom en het levenseinde? We zullen deze avond ingaan op deze aspecten van het voltooide leven en vooral ruimte bieden aan uw vragen/ opmerking/ervaringen.
De avond is in de Lichtkring en begint om 20.00 uur. Ook gemeente­leden van andere kerken zijn welkom.  Toegang: gratis
Sara v.d. Nagel, commissie vorming & toerusting de Lichtkring

 
terug