Lezing 21 maart Alain Verheij: Hoe we de wereld echt kunnen verrijken?

Lezing op 21 maart in de Bron
Onze plaatsgenoot Alain Verheij is als theoloog en auteur bekend van onder andere zijn bijdragen aan het ‘theologisch elftal’ in het dagblad Trouw. Hij geeft op dinsdag 21 maart een lezing in De Bron over zijn recent verschenen boek Geld en Go€d. De thematiek daarin is uiterst actueel. In een tijd waarin sprake is van veel veranderingen en ernstige bedreigingen (vrede, klimaat) voelen mensen zich onzeker en weten niet wat ze moeten doen en laten om de wereld leefbaar te houden. Wij zijn gewend aan een hoog welvaarts­niveau en zijn gehecht aan ons geld en goed. Nu zijn we bang om dat alles te ver­liezen. Is ons leefgedrag een handicap om geza­menlijk vooruit te komen? Aan de hand van verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament geeft Alain Verheij verrassende inzichten hoe destijds over geld, rijkdom, armoede en schulden werd gedacht. Maar ook dat we daaruit nu kunnen leren hoe met elkaar en de aarde om te gaan. De avond wordt gehouden in De Bron en begint om 20.00 uur. De toegang is vrij; bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Werkgroep Bezinning en Verdieping, (qua taakstelling lijkend op wat vroeger de commissie Vorming & Toerusting was)
 
terug