Gemeenteberaden Goede Bron 22 juni en 4 juli

Ter voorbereiding van de beroeping van een nieuwe predikant zijn op korte termijn twee identieke gemeenteberaden gepland: De eerste bijeenkomst  is op woe. 22 juni om 19:30 u. in De Bron en de tweede bijeenkomst  is op maandag 4 juli om 15:00 uur in De Goede Herderkerk.   Als u op de ene datum verhinderd bent om te komen dan is er dus een tweede mogelijkheid op die andere datum.
Op de agenda staan drie hoofdpunten:
1. Het concept beleidsplan. Een tweede versie kunt u hier downloaden (dit is een aanpassing van de versie die aan de Zondagsbrief 196 van 19 junu in een aparte bijlage was toegevoegd) 
2. De concept profielschets voor de nieuw te beroepen predikant. Deze kunt u hier downloaden  en is bij  Zondagsbrief 196 als bijlage toegevoegd.
3. Rondvraag, waarin u vragen kunt stellen over zaken binnen onze gemeente.
Bij zowel het beleidsplan als de profielschets horen we graag uw reactie, commentaar en op – en aanmerkingen. 
terug